THÔNG BÁO TUYÊN SINH 2017 - 2018

Thứ hai - 19/06/2017 11:55
IMG 2651
IMG 2651
PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MN SƠN CA
Số:11/KH-MNSC                                                                                                                                         
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Đông, ngày 6 tháng 6 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
 Tuyển sinh  năm học 2017 - 2018
 
 
- Căn cứ văn bản số 454/UBND-VX ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017- 2018;
- Căn cứ văn bản số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/03/2017 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc  hướng dẫn tuyển sinh  các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017- 2018;
- Căn cứ kế hoạch số 130/KH-BCĐ ngày 12/05/2017 của UBND Quận Hà Đông- Ban chỉ đạo tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017- 2018;
- Căn cứ kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 29/05/2017 của UBND Phường Phúc La tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6  năm học 2017- 2018;
- Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Sơn Ca  xây dựng  kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:
 
 1. Mục đích yêu cầu:
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.
           - Đảm bảo quyền lợi của học sinh tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh.
     - Đảm bảo công khai, công bằng, khách quan và thực hiện đúng quy chế
tuyển sinh.
- Tiếp nhận các cháu trong độ tuổi mầm non theo đúng tuyến được phân
- Ưu tiên tiếp nhận các cháu 5 tuổi (sinh năm 2012) để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.
- Ưu tiên các cháu con  các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật thể nhẹ có thể học hòa nhập.
- Từng thành viên Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Chủ tịch HĐTS. Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo PGD&ĐT Quận về công tác tuyển sinh của nhà trường.
 
II. Công tác tổ chức thực hiện:
- Tham gia công tác tập huấn tuyển sinh trực tuyến do PGD&ĐT quận Hà Đông tổ chức.
          - Lập danh sách đề nghị PGD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2017 - 2018.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học
2017 - 2018.
- Xây dựng  kế hoạch tuyển sinh trình Phòng giáo dục & Đào tạo Quận Hà Đông và UBND phường Phúc La.
- Triển khai và quán triệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 tới cán bộ giáo viên - nhân viên trong nhà trường.
- Công khai niêm yết kế hoạch tuyển sinh tại bảng tin nhà trường và thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường, của các tổ dân phố trên địa bàn phường
 Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh.
 
 III. Nội dung chính trong tuyển sinh:
1. Số lượng học sinh:   
- Tổng số học sinh và lớp học theo chỉ tiêu kế hoạch  433 cháu/13 lớp.
+ Khối Nhà trẻ  : 50 cháu = 02 nhóm chia ra các khối lớp như sau:
-> Khối 2- 3 tuổi = 02 nhóm-> 50 cháu bình quân 25,0 cháu/ nhóm
 
+ Khối Mẫu giáo : 383 cháu = 11 lớp chia ra các khối lớp như sau:
-> Khối 3 - 4 tuổi = 03 lớp -> 90 cháu bình quân 30,0 cháu/lớp
-> Khối 4 - 5 tuổi = 03 lớp -> 112 cháu bình quân 37,0 cháu/ lớp
-> Khối 5- 6 tuổi = 05 lớp -> 181 cháu bình quân 36,2 cháu/lớp
 
* Hiện nay số cháu đã có mặt tại nhà trường từ năm học 2016- 2017 chuyển sang = 343 cháu.
Trong đó:
          + Khối Mẫu giáo = 343 cháu
          + Khối Nhà trẻ     =  0  cháu
2. Đối tượng tuyển sinh đúng tuyến
- Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh hiện đang sinh sống tại địa bàn phường Phúc La thuộc các tổ dân phố số 1; 2; 3; 4; 5; 6 ; 7; 8 ; 9; 13; 14; 15; 16.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 90 cháu
* Căn cứ vào kế hoạch được UBND và Phòng giáo dục quận Hà Đông duyệt thì trường mầm non Sơn Ca được tuyển 90 cháu chia cả hai khối Mẫu giáo và Nhà trẻ.
* Khối Mẫu giáo được tuyển                       = 40 cháu
+ Trong đó:
- Trẻ 5->6 tuổi( trẻ sinh năm 2012)             = 0 cháu
Ưu tiên đối tượng trẻ 5 tuổi (sinh năm 2012) để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn-> nhận hồ sơ và báo cáo PGD&ĐT Quận
 
- Trẻ 4->5 tuổi( trẻ sinh năm 2013)                =  Không tuyển
-  Trẻ 3->4 tuổi( trẻ sinh năm 2014)               = 40 cháu
- Trẻ nhà trẻ ( 24-> 36 tháng) sinh năm 2015 = 50 cháu
 
3. Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin vào trường mầm non
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)
4. Thời gian tuyển sinh:
a.Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
- Ngày 19/6 ->22/6/2017: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet tại trang thông tin điện tử  http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
+ Tuyển sinh trực tuyến với trẻ 5 tuổi
+ Nếu CMHS có đủ điều kiện về CNTT ( năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ...): Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà (CMHS khai báo đầy đủ thông tin học sinh; trên cơ sở phân tuyến tuyển sinh,CMHS lựa chọn trường được phân tuyến để đăng ký xét tuyển.
+ Nếu CMHS không có đủ điều kiện về CNTT: Đến địa điểm có máy tính kết nối Internet (Thư viện, trường học...) để đăng ký trực tuyến hoặc mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục cập nhật đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào hệ thống.
Trong thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường có mặt thường trực tại trường để hỗ trợ CMHS khi gặp khó khăn trong công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
+ Sáng   : từ  07h30 đến 11h30.
+ Chiều : từ  14h00 đến 17h00
b.Thời gian tiếp  nhận hồ  sơ tuyển sinh
- Ngày 01/7/2017 -> 15/7/2017: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xét duyệt ( hoặc bắt thăm) theo danh sách phụ huynh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo từng độ tuổi.
+ Sáng   : từ  07h30 đến 11h30.
+ Chiều  : từ  14h00 đến 17h00
 
5- Phương án tuyển sinh:
a.Phương án 1: Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển ( Nếu số học sinh đăng ký bằng với số chỉ tiêu được giao )
+ Từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 04 tháng 7:
-> Thu hồ sơ và xét duyệt học sinh 5 tuổi ( Nếu còn học sinh  -> phục vụ công tác phổ cập).
-> Thu hồ sơ và xét duyệt học sinh 3 tuổi
+ Từ ngày 05 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7:
-> Thu hồ sơ và xét duyệt học sinh nhà trẻ 24-36 tháng
+ Từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 7.
 
b. Phương án 2: Tuyển sinh theo hình thức bắt thăm (Nếu số học sinh đăng ký lớn hơn số chỉ tiêu được giao).
* Trẻ mẫu giáo 3 tuổi:
-  Tổng chỉ tiêu được giao: 40 cháu
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30 ngày 05/7/2017 đến 11h30 ngày 10/7/2017.
Trong thời gian này nhà trường tiếp nhận tất cả hồ sơ đã đăng ký tuyển sinh  có đầy đủ giấy tờ theo quy định và phát phiếu hẹn đến bắt thăm. Đối với những trường hợp CMHS mang hồ sơ không đủ điều kiện, Hội đồng tuyển sinh sẽ trả lại ngay cho CMHS.
Mọi thắc mắc (nếu có) yêu cầu gửi bằng văn bản về Hội đồng tuyển sinh trước 11h00 ngày 10/7/2017. Sau thời gian trên Hội đồng tuyển sinh sẽ không giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại về việc tuyển  sinh.
- Thời gian bắt thăm: 15h00 ngày 10/7/2017
- Địa điểm bắt thăm : Phòng đa năng trường mầm non Sơn Ca
- Hình thức tổ chức bắt thăm:
+ Nhà trường tổng hợp toàn bộ số lượng hồ sơ đã đăng ký của các tổ dân phố theo tuyến tuyển sinh để có phương án bốc thăm đảm bảo công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến, giám sát của đại diện các ban ngành chủ chốt trong phường và CMHS trên tinh thần nghiêm túc, đúng, đủ theo chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
- Nhà trường căn cứ vào số hồ sơ đã nhận để chuẩn bị phiếu, số phiếu bằng số hồ sơ đăng ký. Phiếu bắt thăm được đại diện các ban ngành và CMHS kiểm tra kỹ lưỡng, không có dấu hiệu vi phạm, phiếu được đóng dấu bên trên và chủ tịch hội đồng tuyển sinh ký nháy bên góc phải. Mỗi phiếu được cho vào phong bì dán kín.
+ Tất cả CMHS trước khi bắt thăm đều phải nộp lại phiếu hẹn cho Hội đồng tuyển sinh và ký tên vào danh sách để làm căn cứ, minh chứng cho kết quả bắt thăm. 
+ CMHS được gọi lên bắt thăm lần lượt theo số thứ tự nộp hồ sơ. Phiếu mang ký hiệu “có” là trúng tuyển. Phiếu mang ký hiệu “không” là không trúng tuyển. 
+ Tất cả CMHS khi bắt thăm xong sẽ cắt phong bì và đọc to kết quả ở phiếu bắt thăm, sau đó phụ huynh ký vào phiếu bắt thăm và nộp lại phiếu cho Hội đồng tuyển sinh. Phụ huynh nào bắt thăm được phiếu “có” thì ký vào danh sách trúng tuyển.
+ Đối với trường hợp sinh đôi nộp hai hồ sơ riêng biệt bắt thăm hai lần, cháu nào bắt thăm được phiếu “có” thì được nhập học.
+ Sau khi bắt thăm những trường hợp trúng tuyển sẽ được nhập học.
 * Trẻ nhà trẻ 2 tuổi:
-  Tổng chỉ tiêu được giao: 50 cháu
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30 ngày 11/7/2017 đến 11h00 ngày 15/7/2017.
Trong thời gian này nhà trường tiếp nhận tất cả hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định và phát phiếu hẹn đến bắt thăm. Đối với những trường hợp CMHS mang hồ sơ không đủ điều kiện, Hội đồng tuyển sinh sẽ trả lại ngay cho CMHS.
Mọi thắc mắc (nếu có) yêu cầu gửi bằng văn bản về Hội đồng tuyển sinh trước 11h00 ngày 15/7/2017. Sau thời gian trên Hội đồng tuyển sinh sẽ không giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại về việc tuyển  sinh.
- Thời gian bắt thăm: 15h30 ngày 15/7/2017
- Địa điểm bắt thăm : Phòng đa năng trường mầm non Sơn Ca
- Hình thức tổ chức bắt thăm: Như của độ tuổi trẻ 3 tuổi.
Lưu ý:
Khi đi bắt thăm, CMHS phải mang theo giấy hẹn và trực tiếp đến để bắt thăm cho con, Nhà trường không chấp nhận ông (bà) hay bất cứ đối tượng nào không phải CMHS đi bắt thăm hộ. Trong thời gian bắt thăm, nếu gia đình nào vắng mặt thì coi như gia đình đó không có nhu cầu cho con đi học tại trường.
 
* Hồ sơ cần có cho công tác tuyển sinh:
          - Bản sao giấy khai sinh của trẻ.
          - Bản sao hộ khẩu của gia đình trẻ.
          - Đơn xin nhập học cho trẻ ( Có mẫu đơn của nhà trường ).
          - Giấy tiếp nhận và nhập học ( mẫu này nhà trường nhập các thông tin cần thiết theo quy định)
* Chú ý:
 Bản sao giấy khai sinh và photo hộ khẩu không cần công chứng nhưng khi mang hồ sơ đến nộp cần mang kèm theo bản chính để bộ phận tiếp nhận hồ sơ đối chiếu song trả lại ngay.
* Bộ phận tiếp nhận và kiểm tra  hồ sơ:
+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền
+ Đ/c Nguyễn Mai Khuyên
+ Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương
 
* Bộ phận thư ký tổng hợp :
+ Đ/c Đỗ Thị Lan Anh
+ Đ/c Ngô Thị Thao
+ Đ/c Ngô Vi Nhàn
 
III. Công tác tổ chức thực hiện:
- Lập danh sách đề nghị PGD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2017 - 2018.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018.
- Xây dựng  kế hoạch và  phương án tuyển sinh trình Phòng giáo dục & Đào tạo Quận Hà Đông và UBND phường Phúc La.
- Triển khai và quán triệt kế hoạch và phương án tuyển sinh năm học 2017 - 2018 tới cán bộ giáo viên -  nhân viên  trong nhà trường.
- Công khai niêm yết kế hoạch và phương án tuyển sinh tại hai khu vực nhà trường và thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường, của các tổ dân phố trên địa bàn phường.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh.
IV. Lịch làm việc và chế độ  báo cáo:
- Từ 19/6 -> 22/6/2017: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet    -> đối với học sinh 5 tuổi
- Từ ngày 01/7/2017 -> 15/7/2017: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xét duyệt (hoặc bắt thăm) theo danh sách phụ huynh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
+ Ngày 21/7/2017 : Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về PGD&ĐT.
+ Ngày 24/7/2017 : Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh  năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Sơn Ca - Phường Phúc La - Quận Hà Đông.
Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh trực tiếp về Ban chỉ đạo tuyển sinh trường mầm non Sơn Ca vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để thống nhất giải quyết./.
 
 
                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
             
Nơi nhận:
      - Phòng GD&ĐT quận Hà Đông( để b/c);
- ĐU-HĐND-UBND phường ( để b/c);
- Ban VHTT phường( để th/b);
- Bộ phận quản trị Website ( đăng tải th/b);
- Bộ phận văn phòng( niêm yết công khai);
- Các thành viên HĐTS( để th/h);
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Trường mầm non Sơn Ca

 Từ khóa: tuyển sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Hường
  Nhà trường cho em hỏi, gia đình em mới mua nhà về khu đô thị Xa La, Đến đầu tháng 3/2019 này gia đình em hoàn thành thủ tục nhập khẩu về Xa La. Vậy em có thể xin cho bé nhà em vào học tại trường mình vào thời điểm này không ạ. Bé nhà em sinh năm 2014. Gia đình em rất mong nhận được hồi âm từ phía nhà trường. Em xin trân trọng cảm ơn ạ!
    Hường   20/02/2019 12:33
 • phạm thị thanh bình
  Nhà trường cho em hỏi ah? Khi nào trường có thông tin tuyển sinh ah và con em có hộ khẩu ở CT2A Văn Quán phường phúc la vẫn phải bốc thăm ah
    phạm thị thanh bình   29/05/2018 09:59
 • Nhất Phong
  Nhà trường cho tôi hỏi chút, cháu nhà tôi có hộ khẩu tại phúc la vẫn phải bốc thăm ạ
    Nhất Phong   10/07/2017 16:27

Tuần 1
Mẫu giáo

Sáng 
 • Trứng thịt đảo bông
 • Giá xào
 • Canh rau mùng tơi, mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Cháo tôm bí đỏ
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Trứng thịt đảo bông
 • Giá xào
 • Canh rau mùng tơi, mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều
 • Sữa bột Grow.
 • Cơm
 • Tôm, thịt rim
 • Canh bí đỏ nấu xương

Tuần 2
Mẫu giáo

Sáng
 • Tôm, thịt sốt chua ngọt
 • Bí đỏ xào tỏi/Bí bao tử xào tỏi
 • Canh rau mùng tơi mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Xôi đậu đen/Xôi thịt, đậu xanh
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Tôm, thịt sốt chua ngọt
 • Bí đỏ xào tỏi/Bí bao tử xào tỏi
 • Canh rau mùng tơi mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Sữa bột Grow.
 • Xôi đậu đen/Xôi thịt, đậu xanh

Tuần 3
Mẫu giáo

Sáng 
 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua
 • Mướp xào tôm
 • Canh rau ngót
 • Quả tươi
Chiều 
 • Mỳ chũ, thịt bò rau cải
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua
 • Mướp xào tôm
 • Canh rau ngót
 • Quả tươi
Chiều
 • Sữa bột Grow.
 • Cơm
 • Thịt bò xào nấm
 • Canh rau cải

Tuần 4
Mẫu giáo

Sáng
 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua
 • Mướp luộc
 • Canh rau ngót nấu tôm
 • Quả tươi
Chiều 
 • Xôi gà nước cốt dừa
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Tôm, thịt sốt chua ngọt
 • Bí đỏ xào tỏi/Bí bao tử xào tỏi
 • Canh rau mùng tơi mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Sữa bột Grow.
 • Xôi gà nước cốt dừa

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Sơn Ca
  02433.545.889

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập66
 • Hôm nay16,160
 • Tháng hiện tại424,369
 • Tổng lượt truy cập5,339,564
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây