Kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT lần thứ 4 cấp quận Hà Đông năm học 2017-2018

Thứ ba - 06/02/2018 09:26
Hưởng ứng ngày hội CNTT lần thứ 4 cấp thành phố Hà Nội năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội công nghệ thông tin lần 4 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành GD&ĐT
Kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT lần thứ 4 cấp quận Hà Đông năm học 2017-2018
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Số: 04 /CNTT-PGD&ĐT Hà Đông, ngày  3 tháng  01  năm 2018

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin cấp quận Hà Đông lần thứ IV
Năm học 2017-2018

Căn cứ Hướng dẫn số 4116/BGD&ĐT-CNTT ngày 8/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 4513/KH-SGD&ĐT ngày 22/12/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ IV năm học 2017-2018.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Hà Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT quận Hà Đông lần thứ IV theo chủ đề “Giáo dục thông minh trong thời kì hội nhập quốc tế” như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Hà Nội . 
- Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong GD&ĐT. 
- Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.  
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên, nhân viên trong Ngành GD&ĐT.
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập và Tư thục trên địa bàn quận
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 03/03/2018 (thứ 7)
- Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu Hà Đông
IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI CNTT:
1- Triển lãm, trưng bày các sản phẩm CNTT tiêu biểu
2- Lựa chọn các bài giảng E-learning, Website, phần mềm dạy học, phần mềm ứng dụng quản lý của các đơn vị trường học tham gia dự thi cấp Thành phố
3- Trình diễn các sản phẩm CNTT đoạt giải cao trong Ngày hội
4- Trao giải cuộc thi kĩ năng CNTT cấp Quận cho giáo viên, nhân viên.
5- Chấm điểm các gian trưng bày và giới thiệu trong Ngày Hội CNTT.
6- Tổng kết, khen thưởng.

V. QUY ĐỊNH VỀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM CNTT:    
1- Sản phẩm tham dự Ngày hội CNTT bao gồm:
- Thiết bị tự cải tiến, chế tạo, phần mềm ứng dụng, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý, thiết bị thông minh, tương tác trong giảng dạy, quản lý trường, lớp học.
- Cổng thông tin, Website tổ chức, quản lý lớp học, trường học trực tuyến. 
- Cổng thông tin, trang thông tin quản lý, lưu trữ, phổ biến bài giảng điện tử, học liệu điện tử, phần mềm ứng dụng trong dạy học, quản lý.
- Đĩa CD, DVD lưu trữ bài giảng điện tử, học liệu điện tử, bài giảng e-learning, SKKN, đề tài NCKH cấp ngành.
- Mô hình giải pháp phần cứng, phần mềm đã xây dựng, triển khai, áp dụng thành công, có hiệu quả tại đơn vị, trường học.
- Các phần mềm dạy học, phần mềm quản lý, mô hình giải pháp ứng dụng internet vạn vật - IoT hướng tới mô hình trường học điện tử, lớp học thông minh, dạy học - thông minh, ... đã triển khai, áp dụng có hiệu quả tại đơn vị.
Chú ý: Các sản phẩm CNTT nói trên phải do cá nhân, tập thể tự xây dựng, cải tiến (được phép sử dụng một phần sản phẩm có sẵn trên thị trường nhưng phải có sự gia công, cải tiến và ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ) ; Không phải là sản phẩm dự thi các cuộc thi khác; Có bản thuyết minh, mô tả các đặc điểm, hiệu quả sử dụng.
(Các trường có thể tham khảo trang Web: http://pgdhadong.edu.vn)
2- Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các đơn vị:
 • Cấp THCS chia thành 06 gian trưng bày theo cụm trường
 • Cấp Tiểu học chia thành 06 gian trưng bày theo cụm trường
 • Cấp Mầm non chia thành 08 gian trưng bày theo cụm trường.
(có hướng chia cụm trường cụ thể sau)
Mỗi gian trưng bày có kích thước 3m x 3m x 3m, chia theo khu vực và kết quả bắt thăm vị trí các gian trưng bày.
3- Yêu cầu về trưng bày, giới thiệu sản phẩm:
- Khu trưng bày, giới thiệu của mỗi khối do các đơn vị tự trang trí, sắp đặt, đảm bảo tính thẩm mỹ, giáo dục và sáng tạo thể hiện phong cách riêng của các đơn vị, đồng thời phù hợp với cảnh quan chung.
- Có đủ các sản phẩm theo quy định ở mục 1.
- Có đủ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho việc giới thiệu: Máy tính, máy chiếu đa năng, máy ghi đĩa, đọc thẻ, máy ảnh, máy quay video, ổ cắm điện, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, thiết bị âm thanh, hình ảnh...
- Có người thường trực giới thiệu cho khách tham quan và giao dịch, trao đổi kinh nghiệm trong suốt thời gian tổ chức ngày Hội. Nội dung giới thiệu cần ngắn gọn, có mô tả, minh họa bằng hình ảnh. 
4- Đánh giá, xếp loại gian trưng bày của các cụm
- Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban giám khảo theo từng cấp học (gồm THCS, Tiểu học và Mầm non) để chấm gian trưng bày, giới thiệu, sản phẩm tham dự theo các tiêu chí của từng cấp học
- Kết quả chấm các nội dung của ngày Hội sẽ làm cơ sở để xếp loại và khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham dự Ngày Hội CNTT.

VI. TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TRONG NGÀY HỘI CNTT CẤP QUẬN
1- Chung khảo cuộc thi bài giảng E-Learning và sản phẩm CNTT:
Trao giải cuộc thi bài giảng e-learning, sản phẩm CNTT (giải Nhất, Nhì)
Trình diễn sản phẩm CNTT đạt giải cao (do BTC lựa chọn)
2- Thi kỹ năng CNTT: 
Dự kiến thi ngày 2/2/2018 (thứ 6) tại trường THCS Lê Lợi - Hà Đông
Đối với Giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng): Kỹ năng xây dựng bài giảng e-learning bằng các phần mềm, công cụ như: Adobe Presenter, Lecture Maker, Producer… Thời gian thi: 60 phút. 
Đối với Nhân viên (kể cả nhân viên hợp đồng): Kỹ năng tin học văn phòng (sử dụng thư điện tử, tạo lập và chia sẻ văn bản, bảng tính điện tử, lịch làm việc trực tuyến…), khai thác thông tin trên mạng Internet. Thời gian thi: 60 phút.
3. Thi gian trưng bày
- Ban giám khảo chấm gian trưng bày, trao giải tại buổi tổng kết
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập ban chỉ đạo, Ban tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai Ngày hội CNTT cấp Quận lần thứ IV
- Phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng các sản phẩm CNTT và hưởng ứng tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT cấp Thành phố lần thứ IV. 
Tổ chức Ngày Hội CNTT cấp Quận theo các nội dung trong phần IV. 
Tham dự Ngày hội CNTT cấp Thành phố ngày 4 và 5/4/2018
- Lựa chọn 03 báo cáo tham luận (in trên giấy và bản mềm - file *.DOC); 06 bài giảng e-learning (MN: 02 bài , TH: 2 bài, THCS: 02 bài); 06 sản phẩm CNTT (mỗi cấp học 02 sản phẩm) tham dự ngày hội CNTT cấp Thành phố lần thứ IV.
- Lựa chọn 02 giáo viên, 02 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT cấp thành phố.
- Tổ chức thiết kế khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNTT cấp Thành phố
- Tổ chức cho CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường đến tham dự Ngày hội CNTT
1- Các đơn, vị trường học
Các trường phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng các sản phẩm CNTT và hưởng ứng tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT năm học 2017- 2018. Cụ thể như sau:
- Các trường thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai Ngày hội CNTT lần thứ IV cấp Trường
Dự thi cấp Quận:
- Mỗi trường lựa chọn ít nhất (02 bài giảng e-learning chủ đề các môn học; 01 phần mềm hoặc sản phẩm CNTT, 01 tham luận ứng dụng CNTT) tham dự cấp Quận.
- Cử 01 giáo viên, 01 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT cấp Quận.
- Chọn 01 báo cáo tham luận ứng dụng CNTT nộp về PGD&ĐT
- Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ngày hội CNTT lần thứ IV.
- Tổ chức thiết kế, xây dựng khu trưng bày dự thi cấp Thành phố
- Bố trí sắp xếp thời gian, phương tiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham dự Ngày Hội CNTT cấp Quận và cấp Thành phố.
- Kinh phí tổ chức : Các nhà trưởng chủ động (trong ngân sách)
3- Các mốc thời gian chính và công tác thông tin, báo cáo:
Ngày Đơn vị Nội dung
Tháng 12/2017 Ban tổ chức Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT và đồ dùng dạy học tự làm, triển khai tới các đơn vị trường học
Từ tháng 12/2017 đến 1/2018 Các trường Các nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT và các hoạt động hưởng ứng ngày hội CNTT cấp trường
Ngày 15/01/2018 Các trường Đăng ký tham dự Ngày hội CNTT lần thứ IV cấp Quận, báo cáo tổng kết ngày hội CNTT cấp trường, báo cáo tham luận, danh sách thí sinh, sản phẩm dự thi, 02 ảnh cỡ 20cm x 30cm các hoạt động hưởng ứng Ngày hội nộp về Phòng GD&ĐT
Ngày 02/02/2018 Phòng GD&ĐT 8h30' :Tổ chức thi kĩ năng CNTT cấp Quận đối với giáo viên và nhân viên(thời gian làm bài 60 phút)
Địa điểm: Trường THCS Lê Lợi - Hà Đông
Ngày 2/3/2018 Các trường 8h30’: các trường bắt thăm gian trưng bày tại Hội trường tầng 3 - Phòng GD&ĐT
Ngày  03/03/2018
 
GD&ĐT
Các trường
Sáng: 8h00 Khai mạc Ngày hội CNTT lần IV cấp Quận
- Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham quan ngày hội
- BGK Chấm gian trưng bày của các đơn vị. 
- Trình diễn các sản phẩm đạt giải cao
Chiều: 15h00: Bế mạc và phát thưởng
Ngày 3/3/2018 Phòng GD&ĐT Nộp về Sở GD&ĐT Hà Nội 
- Báo cáo tổng kết ngày hội CNTT cấp Quận
- Báo cáo tham luận, 10 ảnh cỡ 20cm x 30cm
- Danh sách GV, NV thi kĩ năng CNTT, 
- Sản phẩm bài giảng E-learning, sản phẩm CNTT
30/3/2018 Phòng GD&ĐT 14h00: Bắt thăm gian hàng, nhận các thông tin chuẩn bị cho ngày hội CNTT cấp Thành phố
3/4/2018 Phòng GD&ĐT 14h00: Nhận địa điểm trưng bày và chuẩn bị triển lãm cấp Thành phố.
4/4/2018 Phòng GD&ĐT Sáng: Dự khai mạc Ngày Hội CNTT cấp Thành phố
- Hoạt động: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ về  CNTT phục vụ hoạt động quản lý, giảng dạy.
Chiều: Dự hội thảo CNTT
5/4/2018 Phòng GD&ĐT Chiều: 15h30' : Dự bế mạcNhận được Kế hoạch này, yêu cầu các Ông, Bà Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Quận nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng của ngày hội CNTT ngành Giáo dục & Đào tạo lần thứ IV. 
Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ liên hệ đ/c Đỗ Tuấn An - CB phụ trách CNTT phòng GD&ĐT; Số điện thoại: 0979.100.345; E-mail: tuananpgd@gmail.com
Mọi thông tin và báo cáo đề nghị liên hệ với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội CNTT Phòng GD&ĐT; Email: pgd-hadong@hanoiedu.vn
Nơi nhận
- SGD&ĐT (để b/c);
- UBND Quận, các lãnh đạo PGD (để b/c);
- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện)
- Công đoàn GD ngành (để phối hợp)
- Lưu VT
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã kí)
Phạm Thị Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuần 1
Mẫu giáo

Sáng 
 • Trứng thịt đảo bông
 • Giá xào
 • Canh rau mùng tơi, mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Cháo tôm bí đỏ
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Trứng thịt đảo bông
 • Giá xào
 • Canh rau mùng tơi, mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều
 • Sữa bột Grow.
 • Cơm
 • Tôm, thịt rim
 • Canh bí đỏ nấu xương

Tuần 2
Mẫu giáo

Sáng
 • Tôm, thịt sốt chua ngọt
 • Bí đỏ xào tỏi/Bí bao tử xào tỏi
 • Canh rau mùng tơi mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Xôi đậu đen/Xôi thịt, đậu xanh
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Tôm, thịt sốt chua ngọt
 • Bí đỏ xào tỏi/Bí bao tử xào tỏi
 • Canh rau mùng tơi mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Sữa bột Grow.
 • Xôi đậu đen/Xôi thịt, đậu xanh

Tuần 3
Mẫu giáo

Sáng 
 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua
 • Mướp xào tôm
 • Canh rau ngót
 • Quả tươi
Chiều 
 • Mỳ chũ, thịt bò rau cải
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua
 • Mướp xào tôm
 • Canh rau ngót
 • Quả tươi
Chiều
 • Sữa bột Grow.
 • Cơm
 • Thịt bò xào nấm
 • Canh rau cải

Tuần 4
Mẫu giáo

Sáng
 • Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua
 • Mướp luộc
 • Canh rau ngót nấu tôm
 • Quả tươi
Chiều 
 • Xôi gà nước cốt dừa
 • Sữa bột Grow.

Nhà trẻ

Sáng
 • Tôm, thịt sốt chua ngọt
 • Bí đỏ xào tỏi/Bí bao tử xào tỏi
 • Canh rau mùng tơi mướp nấu cua
 • Quả tươi
Chiều 
 • Sữa bột Grow.
 • Xôi gà nước cốt dừa

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Sơn Ca
  02433.545.889

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập81
 • Hôm nay11,785
 • Tháng hiện tại419,994
 • Tổng lượt truy cập5,335,189
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây